Tävlingsvillkor

1. Avtal
Denna tävling genomförs av xlWin som anges härefter „Promotor“. I tävlingen kommer reklam för olika företags produkter/ tjänster att visas. Promotorn vill poängtera att deltagande i tävlingen inte förpliktigar att köpa någon av de produkter/ tjänster som visas i tävlingen eller eventuella hemsidor som tävlingen har länkar till t ex via annonsers. Deltagande i tävlingen förpliktigar inte heller köp av produkter/ tjänster från de samarbetspartners som visas i tävlingen. Deltagande i tävlingen är därmed helt kostnadsfritt och utan övriga förpliktelser. Genom att delta i tävlingen godkänner varje deltagare tävlingsreglerna och besluten av tävlingens jury vilkas beslut skall vara slutgiltigt och bindande för samtliga deltagare. I tävlingen visas länkar till andra hemsidor via t ex annonser. Innehållet på dessa hemsidor som tävlingen länkar till tar Promotorn inget ansvar föroch det är frivilligt att ta del av de erbjudanden som marknadsförs dvs det är inte tvingande för att delta i denna tävling.
2. Behörighet
Denna tävling är öppen för alla invånare i Sverige, Norge, Danmark och Finland där Promotorn arrangerar en tävling på internet, som är 18 år eller äldre, med undantag för anställda på, deras närmaste familjer och alla som lever med någon anställd av Promotorn eller dess eller deras företags dotterbolag, reklam-eller marknadsföringsbyråer. Om samma person deltar mer än en gång under tävlingens tidsperiod räknas det senaste deltagandet för vinstchans. Deltagare måste delta i tävlingen på eller före den 31:a december 2024 för att vara berättigade. Endast deltagande via respektive tävlings hemsida räknas dvs det är inte möjligt att delta via t ex fax, brev, e-post, telefon.
3. Fastställande av vinnare
För att delta i tävlingen, öppna tävlingens hemsida, läs dessa tävlingsregler, och följ instruktionerna för att delta under tävlingsperioden. Enbart personer som har angett korrekt information (kön, för- och efternamn, e-postadress, gatuadress, postnummer, telefonnummer, födelsedatum) kvalificerar som tävlingsdeltagare. Detta är viktigt eftersom promotorn ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna vid eventuell vinst samt av juridiska skäl vid utbetalning av vinster till privatpersoner.
Bland alla deltagare, som är berättigade till deltagande, lottas de priser, som visas på webbplatsen, ut senast fyra veckor efter tävlingsperiodens slut.
Tävlingen börjar den 1:a januari 2024 och slutar den 31:a december 2024 (tävlingsperioden). Vinnaren kontaktas via e-post, brev och/ eller telefon. Om en potentiell vinnare inte kan kontaktas (har uppgivit felaktig information etc) inom denna tidsperiod eller inte svarar på alla försök till kontakt, kommer en sådan potentiell vinnare att diskvalificeras, hans/hennes bidrag kommer att ogiltigförklaras och Promotorn kommer då att lotta ut en ny vinnare. Denna tävling är en del av Promotorns årliga tävling i Sverige som pågår under tävlingsperioden där en vinnare utses efter att tävlingen är avslutad. Under denna tävlingsperiod kan flera olika tävlingar med olika priser visas. Varje tävlingsdeltagare kan delta i flera olika tävlingar men har bara en vinstchans per tävlingsperiod. Om inget annat anges kommer enbart en vinnare under tävlingsperioden att utses av Promotorn.
4. Tävlingsvinst
En (1) vinnare vinner det pris som denne har valt alternativt det tävlingspris som på den tävlingens webbplats/hemsida anges. Tävlingspriset uppgår till som mest 10 000 SEK. Vinnaren får sitt pris per post, PayPal eller banköverföring. Vinnaren är ansvarig för eventuell skatt eller skyldigheter i förhållande till priset, om inte lagen anger att det är Promotorns ansvar. De vinster som visas på tävlingens hemsida är exempel på vad personen kan vinna. Promotorn förbehåller sig alltid rätten att utbetala motsvarande vinstbelopp kontant (via check, banköverföring, PayPal) utan vinnarens samtycke.
5. Uteslutande
Promotorn kan, efter eget gottfinnande, förbjuda varje person att delta i tävlingen som den anser verka missbruka reglerna. Sådant missbruk omfattar att ange falska personuppgifter och delta mer än en gång med olika information. Promotorn förbehåller sig rätten att diskvalificera och utesluta deltagare från tävlingen, som manipulerar alternativ försöker att manipulera deltagandet i tävlingen. Det gäller också om deltagaren på något sätt försöker förstöra tävlingens hemsidor eller teknik (servrar, IT-utrustning, mjukvara etc) samt om deltagaren på något sätt försöker att hota Promotorn (inklusive dess anställda) eller dess samarbetspartners.
6. Invändnings- och återkallningsrätt samt konsekvenser därav
Deltagaren kan utan att ange grunder göra invändning mot bearbetningen av sina data för reklamändamål respektive återkalla ett eventuellt samtycke till detta. Databearbetningen för reklamändamål respektive användningen av deltagarens data stoppas då utan dröjsmål. En motsvarande invändning och/eller återkallande meddelas också av anordnaren utan dröjsmål till sina sponsorer.

7. Övrigt
Promotorn förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra tävlingen eller tävlingsreglerna när som helst utan varsel.